Over mijzelf

O V E R
M IJ Z E L F


Betty van der Weiden, Haptotherapie Haarlem

Mijn naam is Betty van der Weiden.
Ik ben geboren in 1956, getrouwd en moeder van een dochter.

Na mijn opleiding tot fysiotherapeute ben ik een tiental jaren werkzaam geweest in verpleeghuizen en een particuliere praktijk.
Al gauw merkte ik dat het vooral de relatie tussen lichaam en geest is die mij boeit.

Dat was voor mij aanleiding om mij op de Academie voor haptonomie te gaan scholen tot haptotherapeut.  Daarnaast heb ik een 4-jarige opleiding tot lichaamsgericht therapeut gevolgd.

De laatste 15 jaar heb ik via beeldend werk me verdiept in NonDualiteit. Dit heeft mijn manier van werken essentieel verbreed.

In mijn werk vind ik het elke keer weer fascinerend te ervaren hoe sterk lichaam en geest met elkaar verbonden zijn en wat voor een waardevol klankbord je eigen lichaam in wezen is.

Sinds 1995 heb ik een eigen praktijk in Haarlem.

Info

I N F O

Haptotherapie is een therapievorm die zich richt op het in goed contact leren leven met jezelf en je omgeving. Het is een ervaringsgerichte en procesmatige manier van werken, waarbij de aanraking en de tast leidraad zijn.

Je gevoelde lichaam is je instrument tijdens deze zoektocht.
De wetenschap van de haptonomie vormt de grondslag voor de haptotherapie. Haptonomie bestudeert de ontwikkeling van het gevoelsleven.
In je lichaam ervaar je hoe je je voelt, wie je van moment tot moment bent, wat je behoeftes zijn, waar je grenzen liggen en hoe je je tot jezelf en de ander verhoudt.

Het kan zijn dat je lichaam, om wat voor reden dan ook, zóver van je afstaat dat je de signalen niet opmerkt of niet weet hoe ernaar te luisteren.

Lichamelijke en psychische klachten lijken dan zomaar uit de lucht te komen vallen.
Binnen de begeleiding gaan we op zoek naar een hernieuwd of zich verdiepend contact met je voelen.

Je leert  mogelijkheden en onmogelijkheden van jezelf beter herkennen en inzetten.

Werkwijze

W E R K W IJ Z E

In mijn praktijk probeer ik je door gesprekken en via een uitnodigende en bevestigende aanraking meer in contact te brengen met jezelf. De basis van mijn werkwijze is altijd het affectieve contact en een open, niet oordelende houding. Je mag zijn wie je bent.

Via gewaarzijnsoefeningen leer ik je voelen hoe, waar en waarom je je terugtrekt, afremt, inhoudt of jezelf te buiten gaat.

Gaandeweg leer je gevoelens als woede, blijdschap, angst of verdriet te herontdekken in je lijf en waar nodig in contact te brengen. Zo ontstaan er meer mogelijkheden je lijf te gaan verstaan en zul je meer in harmonie met je eigen levensbehoeften kunnen gaan leven.

Indicaties

I N D I C A T I E S

1. Moeite met aangeven van grenzen
2. Onvrede met je huidige levenssituatie, je huidige manier van functioneren
3. Relationele problemen
4. Problemen rond intimiteit en nabijheid
5. Problemen met acceptatie van verlies, ziekte of rouw
6. Overbelast zijn
7. Overspannen zijn
8. Lichamelijke klachten met een mogelijk psychosomatische oorzaak zoals: hyperventilatie, migraine, rugpijn, vaginisme

Praktisch

P R A K T I S C H

Als GZ-haptotherapeut ben ik geregistreerd bij de Vereniging voor Haptotherapeuten VVH. Er is een flink aantal zorgverzekeraars dat een haptotherapeutische behandeling (deels) vergoed.
Een voorwaarde is dan wel een aanvullende verzekering.

In principe hanteer ik een behandelfrequentie van 1x per 2 weken.
Een sessie duurt een uur en kost 85 euro.

Mijn praktijk bevindt zich in Haarlem-Noord, is goed te bereiken en er is voldoende parkeermogelijkheid.

Lid VVH registratienummer 374A
AGB code Praktijk 90(0)1 1857
AGB code zorgverlener 9003 2911
KvK 34339027
BIG 09035459904

Documenten downloads:
AVG-verklaring
Privacyverklaring
Betalingsvoorwaarden
Klachtenprocedure


Stuyvesantstraat 23, 2023 KK Haarlem
023-5277640

info@haptotherapie-haarlem.nl