Werkwijze

W E R K W IJ Z E

In mijn praktijk probeer ik je door gesprekken en via een uitnodigende en bevestigende aanraking meer in contact te brengen met jezelf. De basis van mijn werkwijze is altijd het affectieve contact en een open, niet oordelende houding. Je mag zijn wie je bent.

Via gewaarzijnsoefeningen leer ik je voelen hoe, waar en waarom je je terugtrekt, afremt, inhoudt of jezelf te buiten gaat.

Gaandeweg leer je gevoelens als woede, blijdschap, angst of verdriet te herontdekken in je lijf en waar nodig in contact te brengen. Zo ontstaan er meer mogelijkheden je lijf te gaan verstaan en zul je meer in harmonie met je eigen levensbehoeften kunnen gaan leven.